Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
plus Finanse DWUP
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
minus Kontrole
   minus Informacje pokontrolne 2015 rok
   minus Informacje pokontrolne 2014 rok
   minus Informacje pokontrolne 2013 rok
   minus Informacje pokontrolne 2012 rok
   minus Informacje pokontrolne 2011 rok
   minus Informacje pokontrolne 2010 rok
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
minus ZFŚS
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 KONTROLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW EFS
minus RPO WD
minus PO WER
minus FEDS 2021-2027
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY > Kontrole

Spis dokumentów:
1. Informacje pokontrolne 2015 rok
2. Informacje pokontrolne 2014 rok
3. Informacje pokontrolne 2013 rok
4. Informacje pokontrolne 2012 rok
5. Informacje pokontrolne 2011 rok
6. Informacje pokontrolne 2010 rok

Kontrole przeprowadzone w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy
 
 
Informacja o kontrolach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, tylko w takim zakresie w jakim nie spowoduje to zagrożenia dla realizowania celów kontroli, jak również nie dokona naruszenia dóbr osobistych osób, których dotyczy postępowanie kontrolne lub kogo dane zostały ujęte w dokumentach z kontroli.
 
Kontrole DWUP
 

Rejestr kontroli 2009r.

 

Data rozpoczęcia kontroli
      Organ kontrolujący
            Przedmiot kontroli
 
  26.02.2009r.
 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 
 
Kontrola systemowa.
 
   16.03.2009r.
 
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach PO KL w zakresie realizacji projektów VI-IX.
 
   17.03.2009r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Kontrola wdrożenia zaleceń pokontrolnych Nr 4/2008 wydanych przez UMWD
 
   25.03.2009r.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Kontrola realizacji projektu o numerze PO KL 06.01.02-02-018/08
 
 12.05.2009r.
 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 
Kontrola realizacji projektu o numerze PO KL 06.01.02-02-020/08
 
 18.05.2009r.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Doraźna kontrola systemowa; kontrola wdrożenia zaleceń pokontrolnych 4/2009
 
 19.05.2009r.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Kontrola prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej.
 
 17.06.2009r.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 
Doraźna kontrola systemowa.
 
 
 22.06.2009r.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 
Planowa kontrola systemowa w ramach PO KL.
 
 07.07.2009r.
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Doraźna kontrola systemowa prawidłowości wyboru projektów
„ Mój szef to ja – Praktyczne wskazówki jak założyć i prowadzić własna firmę wraz ze wsparciem finansowym” w ramach konkursu 1/6.2/08
 
   08.09.2009r.
 
 
Auditio Sp. z o.o.
 
Audyt Projektu Pomocy Technicznej
  
   10.09.2009r.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Przestrzeganie realizacji procedur – zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 
   23.09.2009r.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
Planowa kontrola realizacji projektów.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w 2005 r. i 2006 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r.
Data rozpoczęcia
kontroli
Organ
kontrolujący
Przedmiot kontroli
14.02.2005
 
Wojewoda
Dolnośląski
Kontrola prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bolesławcu.
04.04.2005
 
Wojewoda
Dolnośląski
Kontrola prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu
25.04.2005
 
Wojewoda
Dolnośląski
Kontrola prowadzenia poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy
26.04.2005
 
Wojewoda Dolnośląski
Zatrudnienie - Działanie 2.5 ZPORR
Zatrudnienie: Działania 2.1, 2.3 i 2.4
Ogłoszenie: Działanie 2.1, 2.3 , 2.4
Ogłoszenie Działanie 2.5 ZPORR
Promocja 2.1, 2.3 i 2.4
Promocja 2.5 ZPORR
Promo-Info  ZPORR 2.1, 2.3. 2.4
Promo-Info 2.5 ZPORR
 
11.07.2005
 
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
Departament ZEFS
Realizacja projektów własnych DWUP
12.07.2005
 
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
Departament Spraw Obrony
Wydział Służby Zastępczej
Weryfikacja informacji przekazywanych przez Marszałka Województwa
17.08.2005
 
Wojewoda Dolnośląski
Kontrola wniosków i sprawozdań Działania 2.1 ZPORR
19.08.2005
Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Ośrodek zamiejscowy
w Wałbrzychu
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami  funduszy strukturalnych.
08.09.2006
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
Instytucja zarządzająca
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
z zakresu EFS
12.09.2005
 
Wojewoda Dolnośląski
Kontrola systemu zarządzania i kontroli dla Priorytetu 2 i 4 ZPORR
19.09.2005
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
19.09.2005
 
NIK delegatura we Wrocławiu
Funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli funduszy strukturalnych
03.10.2005
 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej 3.1c, 3.1d, 3.2c
17.10.2005
 
Wojewoda Dolnośląski
Prowadzenie poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu
18.10.2005
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola prawidłowości poświadczania wniosków o płatność Działania 2.3 ZPORR
25.10.2005
 
Archiwum Państwowe
we Wrocławiu
Kontrola archiwum zakładowego i jego filii
28.10.2005
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Przestrzeganie procedur do art. 35a ust.3
o finansach publicznych
06.12.2005
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kontrola systemów zarządzania i kontroli
z zakresu Działania 2.5
13.12.2005
 
Wojewoda Dolnośląski
Prowadzenie poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze
03.03.2006
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Realizacja ustawy z dnia 06.09.2001
o dostępie do informacji publicznej
30.03.2006
Urząd Kontroli Skarbowej O/z w Wałbrzychu
Prawidłowość udokumentowania obrotu towarowego z INTERBUD
13.04.2006
Urząd Kontroli Skarbowej Wrocław
Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii w ramach realizacji ZPORR
17.05.2006
Wojewoda Dolnośląski
Kontrola prawidłowości realizacji projektu Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego w działaniu 2.5 -
4 Priorytet ZPORR – DWUP Filia Wrocław
22.05.2006
 
Wojewoda Dolnośląski
Planowa kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego – system realizacji ZPORR w DWUP filia Wrocław
25.05.2006
Wojewoda Dolnośląski
Kontrola planowa realizacji projektu Aktywny Beneficjent Działanie 2.5 ZPORR
13.06.2005
Wojewoda Dolnośląski
Planowa kontrola realizacji projektu Aktywny Beneficjent ZPORR Działania 2.1, 2.3, 2.4
22.06.2006
Wojewoda Dolnośląski
Planowa kontrola realizacji projektu
nr 2/2DZ/U/4.1/01/134/04

 

 

 

Ilość odwiedzin: 50496
Nazwa dokumentu: Kontrole
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Podczasiak
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Podczasiak
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Ziembicka
Data wytworzenia informacji: 2006-08-01 11:41:38
Data udostępnienia informacji: 2006-08-01 11:41:38
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-10 11:27:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...